Parcela

parcela.sk
geodézia, kataster, prevody pozemkov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ponúkame:
  • Geodetické práce geometrické plány, vytyčovanie hraníc
  • Adresný bod - zameranie
  • Prevody pozemkov kúpne, darovacie a iné zmluvy
  • Vyhľadanie neznámych vlastníkov
  • Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
  • Vymáhanie náhrad za pozemky zabraté štátom
  • Vecné bremená pri líniových stavbách, zmluvy
  • Vydržanie
  • Sprostredkovanie kúpy a predaja pozemkov a stavieb
  • Zabezpečíme podklady : znalecký posudok, bilancia skryvky, vyňatie z PFF a pod.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky