Parcela

www.parcela.sk
geodézia, kataster, prevody pozemkov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ponúkame:
  • Geodetické práce: geometrické plány, vytyčovanie hraníc
  • Adresný bod - zameranie
  • Prevody pozemkov
  • Vyhľadanie neznámych vlastníkov
  • Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
  • Vymáhanie náhrad za pozemky zabraté štátom
  • Vecné bremená pri líniových stavbách, zmluvy
  • Vydržanie v
  • Sprostredkovanie kúpy a predaja pozemkov a stavieb
  • Pozn.: vybrané činnosti zabezpečujú naši partneri.
Parcela s.r.o., Železničná 32, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
e-mail: parcelanm@gmail.com
parcela.sk@gmail.com
tel: 032 771 0351, 0905 320 557
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky