História - Parcela

parcela.sk
geodézia-kataster-prevody pozemkov
Prejsť na obsah
Vzdelávanie geodetov cca 1963
1 Dr. Ing. Jozef Gallo
2 Ing. Vincent Skala (podnikal za 1.republiky a chvílku aj po roku 1989),
3 Bohuš Plachetka,
4.Ing. Trančík (techn. námestník z BA)
5 prof. Stančík (vyučoval matematiku)
6 Ing. Borovský riaditeľ Geodézie,
7. Ing. Augustín Trebatický - neskôr dlhoročný vedúci mapovacieho oddielu v TN, žil v NMnV,
8 Tarvajovský, 9 L. Selecký (technik a figurant NMnV), 10 Emil Bernát (mapovanie TN), 11. A. Melicher Trnava, 12. Ján Michal (mapovanie TN), 13. František Čierny (mapovanie TN). 14 Michal Franko (geom.plány NMnV), 15 Parizek SE, 16 Dušan Švec (geometrické plány TN), 17 Trebichavský (normovač, asi BA), 18 Kupcová rod. Rzavská, 19 Zoltán Šuba (mapovanie TN), 20 J. Habas TT, 21A. Urban PN, 22 Zámečníková SE, 23. Anna Navrátilová (bývala dlhoročná vedúca dokumentácie TN), 24 Gschwenk, 25, Svozil - Kyjov, 26 M. Czaníková. Úplne vpravo hore je bez čísla Pavol Vaďovič z Trnavy.


Športové hry v Opatovej, cca 1986
1. Ing Dušan Sirotný (mapovanie TN), Milan Richtarech (vodič TN), Ing. Vladimír Panák (mapovanie, geom.plány, TN), 4. Ladislav Roxer (mapovanie TN), 5. Jaroslav Zavadinka (vodič TN), 6. Ing. Ján Masarik (geom.plány TN), 7. Michal Franko (geom.plány NMnV),
8. František Čierny (mapovanie TN), 9. Anton Štefkovič, domovník, býval v byte v budove Geodézie, geom.plány TN), Ing. Bojtín-Kováš (geometrické plány TN), 11. Dušan Švec (geometrické plány TN), 12, Ján Rožník (figurant).
13. Mgr. Alexander Doms (mapovanie TN), 14. nespomeniem si na meno, 15. Ing. Dušan Bloudek (geometrické plány TN, neskôr GEO3), 16. Lýdia malá (sekretárka TN), 17. Miroslav Dobiaš (mapovanie TN, neskôr Parcela sro), 18. Ján Michal (mapovanie TN), 19. Ladislav Rokošný (geometrické plány TN)
Práce na mapovaní, cca 1986
1. Ján Michal (mapovanie TN), 2. Ing. Dušan Sirotný (mapovanie TN, neskôr Geoplán), 3. Ing. František Masár (mapovanie TN, neskôr Geometra), 4. Peter Samko (mapovanie TN)
Pred nimi je stroj EOT 2000, prvý diaľkomer ktorý sa používal pri budovaní bodového poľa. Bol vyrobený vo vtedajšej Nemeckej demokratickej republike. Rokmi jeho baterka slabla, a neskôr sa na jeho napájanie používala veľká a ťažká autobatéria. Keď nebolo k dispozícii auto, nosil ju figurant. Kým nebol EOT, používal sa optický diaľkomer Redta, na ktorom sa dĺžky odpočítavali pomocou vodorovnej laty.
Meranie cca 1980
V popredí optický diaľkomer Redta. Pod nim Peter Samko (mapovanie TN). Úplne vpravo Jozef Tománek (geometrické plány TN). Jeden z figurantov drží latu, na ktorej sa odčítavali dĺžky.
Geodézia š.p. mala v tej dobe dva oddiely: jeden mapovací a jeden pre evidenciu nehnuteľností - vyhotovovali geometrické plány, vytyčovali hranice a pod. Mapovací oddiel disponoval akou - takou technikou, oddiel EN mal pásmo a hranolček, pomocou ktoráho sa určovala priamka a kolmica. Keď pásmo nestačilo, pomohli mapéri so strojom.
Meranie 1980
Redta a z iného uhla a Peter Samko. Figurant zapisovateľ sedí na drevenej bedničke, v ktorej sa stroj prevážal.
Mapovanie 1986
Druhým elektronickým diaľkomerom mapovacieho oddielu v Trenčíne bol diaľkomer Sokkia, ktorý sa nasadzoval na teodolit Zeiss. Používal sa pri budovaní bodového poľa a pri meraní rozľahlých priestorov v extraviláne.
V intravilánoch sa bežne používali optické diaľkomery BRT006, ktoré mali v tej dobe takmer 30 rokov.
Na fotografii Emil Bernát so svojín figurantom.
Mapovanie cca 1984
Vľavo František Čierny, vtedy zástupca vedúceho mapovacieho oddielu Ing. Trebatického. Vpravo Peter Samko práve stavia stroj EOT2000. Za ním vidieť káričku, na ktorej sa stroj a autobatéria prevážali.
Parcela s.r.o.
Železničná 32
915 01 Nové Mesto n.V.

032 771 0351
0905 320 557, 0905 226 702
parcela.sk@gmail.com
parcelanm@gmail.com
Návrat na obsah