Cenník - Parcela

parcela.sk
geodézia-kataster-prevody pozemkov
Prejsť na obsah
Cenník prác
Ceny platia pre okresy Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Piešťany, Myjava. Je nám to ľúto, ale vo vzdialených okresoch musíme účtovať vyššie ceny

Geometrický plán na oddelenie parcely, zameranie stavby,
vecné bremeno, na určenie vlastníckych vzťahov
Minimálna cena geometrického plánu je 380+ 40 € kolkové poplatky.
Minimálna cena geometrického plánu v obciach s komplikovaným mapovým podkladom je 400 €  + 40 € kolkové poplatky

Vytýčenie hranice pozemku
Minimálna cena za vytýčenie hranice je 350 € + 30 € kolkové poplatky.
Minimálna cena za vytýčenie hranice v obciach s komplikovaným
mapovým operátom je 400 € + 30 € kolkové poplatky.

Zameranie adresného bodu
Zameranie adresného bodu - samostatný výjazd : 100
Zameranie adresného bodu zároveň s vyhotovením geometrického plánu na zameranie stavby : 50 za zameranie adresného bodu.

Osadenie stavby
Minimálna cena za osadenie jednej stavby je 380- 500 € (podľa zložitosti stavby).
Minimálna cena za osadenie 2 stavieb na jednej parcele je cca 550
Minimálna cena za osadenie 3 stavieb na jednej parcele je cca 650 €
Cena osadenia priemyselných objektov sa určuje individuálne.

Zameranie polohopisu a výškopisu
Cena sa určuje individuálne, minimálne však 450

Porealizačné zameranie inžinierskych sietí
Cena sa určuje individuálne, minimálne však 400

Spracovanie kúpnej zmluvy
Minimálna cena za spracovanie bežnej kúpnej alebo inej zmluvy je 225 € + kolkové poplatky, ktoré predstavujú 100 €.
Pri zmluvách väčšieho rozsahu určuje cenu individuálne náš partner.

Majetkoprávne vysporiadananie pozemkov
O cenách za tieto práce je veľmi komplikované hovoriť, určujú sa až po vyhodnotení vlastníckych pomerov. Minimálne ceny presahujú 2500, pričom si treba uvedomiť, že v tejto cene je už zahrnutá cena kúpnej resp. darovacej zmluvy. V cene nie je geometrický plán. Cena sa odvíja od počtu vlastníkov pozemkov.Parcela s.r.o.
Železničná 32
915 01 Nové Mesto n.V.

032 771 0351
0905 320 557, 0905 226 702
parcela.sk@gmail.com
parcelanm@gmail.com
Návrat na obsah