Kontakty - Parcela

parcela.sk
geodézia-kataster-prevody pozemkov
Prejsť na obsah
Miroslav Dobiaš (konateľ spoločnosti)
geodetické práce, majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
tel : 0905 320 557, e-mail: parcela.sk@gmail.com

Ing. Janka Dobiašová (konateľka spoločnosti)
prevody pozemkov, zmluvy, majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
tel. 0905 226 702, e-mail: parcela.sk@gmail.com

Ing. Peter Múčka
geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, zameranie polohopisu a výškopisu
tel. 0907 711 553, e-mail: parcelanm@gmail.com

Rudolf Hruštinec
geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, zameranie polohopisu a výškopisu
tel. 0907 095 154, e-mail: parcelanm@gmail.com

JUDr. Peter Medňanský
prevody pozemkov, zmluvy, podania na súd
tel. 0903 562 757, e-mail: peter.zmluvy@gmail.com

Klaudia Migová
vyhľadávanie neznámych vlastníkov, vymáhanie náhrad za pozemky zabraté štátom
tel. 0948 539 229, e-mail: migovaklaudi@gmail.com
Parcela s.r.o.
Železničná 32
915 01 Nové Mesto n.V.

032 771 0351
0905 320 557, 0905 226 702
parcela.sk@gmail.com
parcelanm@gmail.com
Návrat na obsah