Referencie - Parcela

parcela.sk
geodézia-kataster-prevody pozemkov
Prejsť na obsah
Prevody pozemkov, majetkoprávne usporiadanie

2016 - V subdodávke zabezpečujeme pozemky pre výstavbu stožiarov telekomunikačnej spoločnosti O2.
Objednávateľ : Airtrend s.r.o., Piešťany
Podrobnosti tu

2014 - 2017 stále zabezpečujeme prevody pozemkov pre spoločnosť M.E.A. AGRO v Moravskom Lieskovom. Pribudlo aj PD Bošáca.

2014 - Ešte v roku 2012 sme začali práce na majetkoprávnom vysporiadaní areálu spoločnosti Wood service v Bzninciach pod Javorinou. Blížime sa k záveru.
Podrobnosti tu

2014 - majetkoprávne vysporiadanie Višňové pre súkromnú osobu - osvedčením o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
Podrobnosti tu

2014 - Prebieha výkup pozemkov v Moravskom Lieskovom pre M.E.A. AGRO s.r.o. Táto spoločnosť hospodári na ornej pôde v Moravskom Lieskovom.
Podrobnosti tu

2013 - Spoločnosť ROYALDOM s.r.o. začala s výkupom pozemkov v ďalšej časti svojho areálu.
Podrobnosti tu

2013 - Pracovali sme pre spoločnosť KJG z Čachtíc. Výkup jedinej parcely od 35 vlastníkov sa ukončil v r. 2013.
Podrobnosti tu

2012 - boli začaté a v roku 2013 predbežne ukončené práce na výkupe pozemkov v obci Častkovce. Objednávateľom bola spoločnosť MJK Slovpil.
Podrobnosti tu

2011 Boli ukončené práce na majetkoprávnom vysporiadaní stavby : položenie VVN kábla Nové Mesto nad Váhom - Piešťany (zmluvy o budúcich zmluvách, zmluvy o vecných bremenách)
Podrobnosti tu

2011, 2013 Majetkoprávne vysporiadanie areálu Royaldom s.r.o. v obci Častkovce
Investor : Royaldom s.r.o.
Podrobnosti tu

2008 - 2009 Zriadenie vecných bremien resp. nájomných zmlúv pre účely výstavby elektrického vedenia Zaústenie VVN vedení do TR Bošáca II. etapa, vetva - CD v okrese Nové mesto nad Váhom. Dĺžka trasy 6 km
Investor : ZSE Distribúcia s.r.o., Čulenova 3, Bratislava
Podrobnosti tu

2009 Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod Základnou školou v obci Moravské Lieskové, okres Nové mesto nad Váhom. Investor : Obec Moravské Lieskové
Podrobnosti tu

2006 - 2008 Zriadenie vecných bremien resp. nájomných zmlúv pre účely výstavby vodovodného potrubia z obce Hubina (okres Piešťany) do obce Lúka (okres Nové Mesto n.V.). Dĺžka trasy 6.5 km,
Investor : Agroma s.r.o., Zápotočná 5, Skalica
Podrobnosti tu

2006 - 2007 Zriadenie vecných bremien na jestvujúce vodovodné potrubie v prospech spoločnosti Coca-Cola v Lúke, okres Nové Mesto nad Váhom. Dĺžka vedenia 1.5 km
Investor Coca-Cola HBC Slovenská republika s.r.o
Podrobnosti tu
Geodetické práce

vyhotovujeme pre "známe firmy" v okolí Nového Mesta nad Váhom - napríklad pre spoločnost Emerson, Coca Cola, Stabilit. Tiež pre Západoslovenskú energetiku, Enermont atd. Samozrejme aj pre množstvo obecných úradov, menších firiem a súkromných osôb.

2018-2019 vytyčovanie a porealizačné meranie, stavba logistického centra ARETE v Beckove
Parcela s.r.o.
Železničná 32
915 01 Nové Mesto n.V.

032 771 0351
0905 320 557, 0905 226 702
parcela.sk@gmail.com
parcelanm@gmail.com
Návrat na obsah