MJK - Parcela

parcela.sk
geodézia-kataster-prevody pozemkov
Prejsť na obsah
MJK SLOVPIL s.r.o. Areál Častkovce

Výkup pozemkov bol začatý v roku 2012 a ukončený na jar 2013. Dôvodom výkupu bolo rozšírenie doterajšieho areálu. Novonadobudnutý pozemok je je už vo vlastníctve investora a oplotený. Investor zvažuje ďalšie pokračovanie výkupu.
Predmetom výkupu bolo sedem parciel, ktoré malo vo vlastníctve asi 15 ľudí.
Pri výkupe neboli žiadne vážne problémy.
Parcela s.r.o.
Železničná 32
915 01 Nové Mesto n.V.

032 771 0351
0905 320 557, 0905 226 702
parcela.sk@gmail.com
parcelanm@gmail.com
Návrat na obsah