Firma - Parcela

parcela.sk
geodézia-kataster-prevody pozemkov
Prejsť na obsah
Názov : Parcela s.r.o.
Sídlo : Železničná 1155/32
915 01 Nové Mesto n. Váhom
IČO : 363 265 51
DIČ : 2021 701 099
IČ DPH : SK 2021 701 099
číslo účtu : 2623 724 653 / 1100 (Tatrabanka a.s.)
IBAN : SK671100 0000 0026 2372 4653
SWIFT : TATRSKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín Oddiel Sro, vložka č. 13553/R

Fyzická osoba
Názov : Parcela - Miroslav Dobiaš
Sídlo : Železničná 1155/32,
915 01 Nové Mesto n. Váhom
IČO : 33165041
DIČ : 1029 222 975
číslo účtu : 2626 800 404 / 1100 (Tatrabanka a.s.)
Podnikateľ je vedený v evidencii Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, číslo živnostenského registra: 309-6448


Parcela s.r.o.
Železničná 32
915 01 Nové Mesto n.V.

032 771 0351
0905 320 557, 0905 226 702
parcela.sk@gmail.com
parcelanm@gmail.com
Návrat na obsah