telekomunikacnestavby - Parcela

parcela.sk
geodézia-kataster-prevody pozemkov
Prejsť na obsah
Pozemky pod telekomunikačné stavby

Naša firma sa v súčasnej dobe podieľa na výstavbe stožiarov telekomunikačnej spoločnosti O2 a SWAN. V rámci subdodávky vyhľadávame na určených miestach vhodné pozemky, komunikujeme s vlastníkmi pozemkov, pripravujeme nájomné zmluvy a zabezpečujeme ich podpis. Tak isto zabezpečujeme jednanie s vlastníkmi pozemkov, cez ktoré má prechádzať elektrická prípojka k stožiaru.
Vyhotovujeme geometrické plány na na oddelenie parcely pre vyňatie z Poľnohodpodárskeho pôdneho fondu, a geometrické plány na zriadenie vecného bremena.

Kontakt : Airtrend s.r.o., Piešťany
Parcela s.r.o.
Železničná 32
915 01 Nové Mesto n.V.

032 771 0351
0905 320 557, 0905 226 702
parcela.sk@gmail.com
parcelanm@gmail.com
Návrat na obsah